Bedrijfsinformatie:

Naam vennootschappen: Roll&Bowl bv.

Adres Roll&Bowl bv:

Pieter van Hobokenstraat 28, 2000 Antwepren

Ruggeveldlaan 730, 2100 Deurne

Fruitmarkt 7, 3500 Hasselt

E-mail: info@rollnbowl.be

Telefoon: +32486648014

Btw:

Roll&bowl BV BE0731988031

Artikel 1: Algemene bepalingen en voorwaarden:

De website www.rollnbowl.be met maatschappelijke zetel te Pieter van Hobokenstraat 28, 2000 Antwerpen. Via onze website bieden we onze klanten de mogelijkheid om onze producten te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door een bezoeker op onze website ("klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Roll&Bowl..., dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarbij de Klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaand schriftelijk door Roll&Bowl... expliciet zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs:

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn incl. BTW

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals schriftelijk vermeld. De bijgevoegde foto's zijn bedoeld ter decoratie en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Beschikbaarheid:

Ondanks het feit dat de online catalogus en e-commerce website met de grootste zorg zijn samengesteld, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Duidelijke fouten of vergissingen in de productselectie zijn niet bindend voor Roll&Bowl. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is Roll&Bowl slechts gebonden aan een inspanningsverplichting. Roll&Bowl is op geen enkele manier aansprakelijk in geval van materiële of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft, verzoeken we hem om contact op te nemen met de klantenservice via telefoon, whatsapp of e-mail.

De productselectie is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken door Roll&Bowl. Roll&Bowl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid van een product.

Artikel 4: Bestellingen:

Bestellingen kunnen via onze website, telefonisch en ook via whatsapp geplaatst worden.
Roll&Bowl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.

Artikel 5: Levering:

Roll&Bowl zal zich naar beste vermogen inspannen om de bestellingen binnen de afgesproken tijd te leveren. Roll&Bowl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten onze controle. De levering is volledig kosteloos tenzij het anders is afgesproken met de klant, dit kan gebeuren als de levering buiten de leverregio valt.
Echter is er wel een minimumbedrag waar aan de klant moet geraken zodat de levering kosteloos gebeurt, die minimumbedrag kan u altijd telefonisch of via whatsapp aan het restaurant vragen of u kan die terugvinden op onze website.

Artikel 6: Betalingen:

Betalingen kunnen contant of via elektronische betalingsmethoden worden gedaan, payconiq, bancontact, etc. Roll&Bowl behoudt zich het recht voor om betaling vooraf te eisen voor bepaalde bestellingen.

Artikel 7: Annulering en retournering:
Klanten kunnen een bestelling annuleren voordat deze is bereid, mits Roll&Bowl hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Roll&Bowl behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren als de producten zijn geconsumeerd of niet in dezelfde staat verkeren als bij levering.

Artikel 8: Intellectuele eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de website en andere materialen van Roll&Bowl blijven eigendom van Roll&Bowl.

Artikel 9: Klachten en geschillen:

Klachten met betrekking tot de bestelling of levering dienen binnen een redelijke termijn aan Roll&Bowl te worden gemeld.
Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België.

Artikel 10: Het recht op herroeping en retourbeleid:

Voedingsmiddelen kunnen worden geretourneerd als ze van ondegdelijke kwaliteit zijn en het defect zich heeft voorgedaan voordat het product aan de klant is overhandigd. Een product wordt beschouwd als defect als:De verpakking is geopend.

  • De beschrijving op de verpakking niet overeenkomt met het product.
  • Er vreemde organismen of voorwerpen in het product aanwezig zijn.
  • Als u een verkeerde bestelling hebt ontvangen.

Voedingsmiddelen van goede kwaliteit in onbeschadigde verpakking kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 11: Klantenservice:

De klantenservice van Roll&Bowl is bereikbaar via e-mail, whatsapp of telefoon. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de genoemde contactmethoden van de klantenservice.

Artikel 12: Privacy:

De verantwoordelijke voor de verwerking van informatie, Roll&Bowl, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • De uitvoering van de overeenkomst
  • De verwerking van de bestelling
  • Het verzenden van nieuwsbrieven
  • Reclame- en/of marketingdoeleinden

U heeft een wettelijk recht op toegang tot en eventueel correctie van uw persoonlijke gegevens. Op vertoon van een identiteitsbewijs (kopie van identiteitskaart) kunt u kosteloos een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen bij Roll&Bowl... via e-mail: info@rollnbowl.be  Indien nodig kunt u ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante informatie.

In het geval dat informatie wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden: U kunt het gebruik van uw informatie voor direct marketingdoeleinden kosteloos voorkomen. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen op de eerder genoemde manier bij Roll&Bowl via e-mail: info@rollnbowl.be

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk en zullen deze niet bekendmaken, verhuren of verkopen aan derden.

Roll&Bowl slaat online (anonieme) bezoekersstatistieken op om te bepalen welke webpagina's op de website worden bezocht en in welke mate.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 13: Toepasselijk recht:

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.